''

Ngày 06 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Thể dục - Thể thao

Thể dục - Thể thao

Ngày Hội "Trường học bóng đá"
Thực hiện theo kế hoạch Câu lạc bộ bóng đá, sáng ngày 30 tháng 10 năm 2014, trường Tiểu học Bình Điền tổ chức ngày Hội "Trường học bóng đá".