''

Ngày 20 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 13:41 13/01/2020  

Tuần 3 năm 2020
Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(13/01/2020)

Chào cờ.

Tổ chức dạy học bình thường.

Dự giờ GV.

Tổ chức dạy học bình thường.

Chi ủy chi bộ dự Hội nghị tại UB vào lúc 14h.

Thứ Ba
(14/01/2020)

Tổ chức dạy học bình thường.

Dự giờ GV.

Tổ chức dạy học bình thường.

HT duyệt KH năm học 2020 - 2021 tại PGD.

Thứ Tư
(15/01/2020)

Tổ chức dạy học bình thường.

Dự giờ GV.

GV bồi dưỡng hs năng khiếu các môn học.

Thứ Năm
(16/01/2020)

Tổ chức dạy học bình thường.

Dự giờ GV.

Tổ chức dạy học bình thường.

Dự giờ GV.

Thứ Sáu
(17/01/2020)

Tổ chức dạy học bình thường.

Họp PHHS khối 1,3,5 vào lúc 10h.

Tổ chức dạy học bình thường.

Họp PHHS khối 2,4 vào lúc 16h.

Thứ Bảy
(18/01/2020)

Sinh hoạt Liên Đội

Nghỉ

Chủ Nhật
(19/01/2020)

Nghỉ

Nghỉ