''

Ngày 12 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 14:50 06/07/2020  

Tuần 28 năm 2020
Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 12/07/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(06/07/2020)

Tổ chức dạy học bình thường.

Tổ chức dạy học bình thường.

Thứ Ba
(07/07/2020)

Các tổ chuyên môn, xếp loại BDTX

Kiểm tra tủ và Đ DDH các lớp.

Họp HĐ - TĐ khen thưởng vào lúc 13h30'.

Họp hội đồng vào lúc 15h.

Thứ Tư
(08/07/2020)

GV vào học bạ.(cả ngày tại trường)

Cac tổ CM kiểm tra chéo học bạ vào lúc 15h30'

Khối 5 lao động vào lúc 15h.

Thứ Năm
(09/07/2020)

Họp PHHS khối 1,3,5 vào lúc 7h30.

Họp PHHS khối 4,5 vào lúc 14h.

Thứ Sáu
(10/07/2020)

Tổ chức dạy học bình thường.

Tổ chức dạy học bình thường.

Thứ Bảy
(11/07/2020)

Tổ chức cho hs khối 5 tham quan học tập các di tích lịch sử tại TP Huế vào lúc 6h.

Tổ chức cho hs khối 5 tham quan học tập các di tích lịch sử tại TP Huế vào lúc 6h.

Chủ Nhật
(12/07/2020)

Nghỉ

Nghỉ