''

Ngày 15 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 08:50 05/11/2019  

Tuần 45 năm 2019
Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(04/11/2019)

Chào cờ.

Tổ chức dạy học bình thường.

Tổ chức dạy học bình thường.

Thứ Ba
(05/11/2019)

Tổ chức dạy học bình thường.

 Y tế trường phối hợp với tram y tế tổ chức tẩy giiun cho học sinh toàn trường

Tổ chức dạy học bình thường.

Y tế trường phối hợp với tram y tế tổ chức tẩy giun cho học sinh toàn trường

Thứ Tư
(06/11/2019)

Tổ chức dạy học bình thường.

Họp hội đồng tháng 11 vào lúc 1h30'

Thứ Năm
(07/11/2019)

Tổ chức dạy học bình thường.

Tổ chức dạy học bình thường.

Thứ Sáu
(08/11/2019)

Tổ chức dạy học bình thường.

Nộp hồ sơ PC tại số 2 Tứ Hạ (PHT, TPT)

Tổ chức dạy học bình thường.

Thứ Bảy
(09/11/2019)

Sinh hoạt Liên Đội.

Nghỉ

Chủ Nhật
(10/11/2019)

Nghỉ

Nghỉ