''

Ngày 12 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ 4+5

Tổ 4+5

Cập nhật lúc : 15:23 09/10/2014  

Tổ 4+5

Tổ trưởng: Lê Tường Nhật Thanh                    Giáo viên: Lớp 5/1

Tổ phó: Nguyễn Thị Hiền                              Giáo viên: Lớp 4/2

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ

   1.Lê Xuân Huy                         Giáo viên: Lớp 5/2   

  2.Bùi Thị Thanh Hương              Giáo viên: Lớp 4/1  

  3.Lê Thị Giang                          Giáo viên: Lớp 5/3  

  4.Cô Nhi                                  Giáo viên: Lớp 4/3  

  5.Võ Văn Vinh                          Hiệu Phó  

Số lượt xem : 354