''

Ngày 12 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ 2+3

Tổ 2+3

Cập nhật lúc : 14:57 09/10/2014  

Tổ 2+3

Tổ trưởng: Lê Thị Dung                     Giáo viên: lớp 2/1

Tổ Phó: Lương Thị Anh Phương             Giáo viên: lớp 3/2

                                              DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ

                                 1.Cô Nhung                                 Giáo viên: lớp 2/2

                                 2.Cô Phước                                  Giáo Viên: lớp 2/3

                                 3.Thầy Tuyên                               Giáo Viên:3/1

                                 4.Lâm Thị Hường                          Hiệu trưởng

                                 5.Trần Thị Hường                          Nhân viên thư viện

Số lượt xem : 344