''

Ngày 12 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ 1

Tổ 1

Cập nhật lúc : 14:55 09/10/2014  

Tổ 1

Tổ trưởng: Nguyễn Thị Khánh           Điện thoại:01668269310      SN:16-10-1977

 

Tổ trưởng:Nguyễn Thị khánh     Giáo viên: lớp 1/1DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
TT Họ tên Giáo viên Địa chỉ Email
1 Trương Thị Lựu  1/3  Bình Thành-Hương Trà-Thừa Thiên Huế  
2 Trần Thị Quỳnh Trâm 1/4  Bình Điền-Hương Trà-Thừa Thiên Huế  
3 Phan Thị Hoa 1/2  Thủy Dương-Hương Thủy-Thừa Thiên Huế  
       

  

         
         

Số lượt xem : 305