''

Ngày 12 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 07:42 28/11/2017  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên:  Lâm Thị Hường
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  
Điện thoại:  0979055029
Địa chỉ:  Bình Điền-Hương Trà-Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 437