''

Ngày 12 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị

Thông tin đơn vị

Cập nhật lúc : 16:34 03/12/2018  

Tổ bộ môn

Cô Phạm Thị Huyền Trang(Tổ trưởng)                       Giáo viên: Mĩ thuật

Cô Lê Thị Quỳnh Như                                               Giáo viên: Tin học

Cô Nguyễn Kim Tiên                                                Giáo viên: Tiếng Anh

Thầy Võ Quang Vinh                                                Giáo viên: Thể dục

Thầy Phạm Văn Minh                                               Giáo Viên: Âm nhạc

Thầy Cao Xuân Huy                                                 Tổng phụ trách đội

Số lượt xem : 1274